Amor m datinguinoo

Posted by / 01-Oct-2019 03:30

Amor m datinguinoo

Hindi raw sapat ang kita niya sa pagkakape at pagba-buy and sel, kahit pa nagpapadala rin si Sabel. buti’t hindi mo nabuta’t baka nakurot ka na naman sa puwit ng bastos na mamang iyon.” “Ha-ha. Inilabas ni Sabel ang pagkain, at inilagay doon sa isang sulok. Nakain na niya’t lahat ang dalawa sa apat na sinturis na dala niya’y hindi pa dumarating.

Ang hanapbuhay naman ng mga kapatid niyang sumunod sa kanya’y paminsan-minsan lamang, sapagka’t ano nga ba naman ang matatrabaho ng mga ni hindi nagtapos ng hayskul? Pero parating na ho siguro iyon,” ang sagot ni Sabel. Tulad ng dati na niyang ginagawa’y nagpispis ng isang puwesto sa sahig, nilatagan ito ng isang pilas ng notebook niya, pagkatapos ay doon umupo nang pasalampak, sa tabi ng pagkain. Wag naman sanang natuto nang uminom ang hinihintay niya. Naisip niyang umalis na kung sasapit ang alas otso’t wala pa rin. Isang lalaking marusing na marusing ang kasuotan, magulong-magulo ang nagpuputik na buhok, at maraming sari-saring kaldero’t latang nakasabit sa katawan. Nakangiti sa kanya ang lalaki, para bagang humihingi ng paumanhin dahil sa ngayon lamang ito dumating.

Nang iiwan niya sa Alitagtag ang nanay niya’y nagtatanim ito ng kape sa looban ng tiyuhin niya. Nakabandana sa ulo, nakasayang gawa sa sako ng arina, at naka-kamisetang pambabae sa labas ng kanyang bulaklaking blusa. Halos kabuuan ng sahig ng underpass ang kinalalatagan ng mga babasahing ito, na parang nais nang ipaangkin sa kabastusan ang buong mundo.

Minsan pang napadaan si Sabel sa tindahan ng mga komiks na bastos.

Naisip ni Sabel na bumili na ng pagkain para mamaya. Nagpabalot siya ng dalawang pinggang kanin at isang tagayang gulay at isang order ng piniritong bangus.

O, o Kunwari pa raw, e dahil sa pagbrake ng dyip kaya napakiskis ang braso niya. Nag-ibisan na ang karamihan sa mga pasahero, kabilang na si Sabel. Naisip tuloy ulit ni Sabel na boring ang buhay niya. Pumasok sa loob ng simbahan si Sabel, doon sa loob ng tirahan na ipinangangalandakang lunas lahat ng kailangan lunasan na hanggang ngayon din, ewan niya kung bakit, ay hindi pa nauubusan ng parukyano. Natuwa si Sabel sapagkat mahaba pa ang oras niya para manood ng mga tao. Oo, tama nga, ito na lamang ang isusulat ko, naisip ni Sabel.

Hindi ito magpapaliwanag, ni hindi magkukuwento, tungkol sa naging buhay nito magmula nang ito’y umalis sa Alitagtag may walong taon na ang nakakalipas, pagkaraang maipanganak ang bunso niyang kapatid.

Aala, Marianne Ruth Ababa, Milfe Ababa, Charmaine E. Abad, Barbara Michelle Abad, Jennilyn Abad, Lourdes S.

TULAD NG DATI, SA UNDERPASS Ni Amor Datingguinoo Boring ang buhay ni Sabel, kundi lang sa panic at hiya na nararamdaman niya pag tinatagusan siya sa puting-puting school uniform niya paminsan-minsan, wala siyang gaanong excitement sa buhay niya. Kaya dinadaan ko na lang sa tawa.” Mukha namang naniwala ang matanda, medyo lumambot ang mukha. Nakangiti sa kanya, nagpipigil ng iyak, at kitang kita niya ang namulang ngiping pinapagkagayon ng paninigarilyo ng Alhambra ang dulong may sindi ang nakasubo. Ano kaya kung ito na lang ang gawin niyang topic sa term paper niya?

Kaya nga nitong pagsakay niya sa dyip, naghahanap pa rin siya ng excitement. Magpapalipas-oras muna siya doon, tutal ay wala pa namang alas kuwatro, hindi pa nagdidilim. Ang hirap naman kasi sa mga lalaking ito, naisip niya, ang akala nila sila lang ang nakikinabang sa tsansingan. Unang-una’y baka nagbago ng isip si pogi at naisipan siyang sundan. Binaybay niya ang gilid ng simbahang tadtad ng mga mumunting stall ng iba’t ibang uri ng gamot. Naku, sa isang linggo na nga pala ang submission noon, e wala pa siyang naumpisahan.

amor m datinguinoo-31amor m datinguinoo-65amor m datinguinoo-4

At saka iyan namang pogi, e kusang lumalapit kung talagang andiyan. Plastik ng pinggan kubyertos, isang maliit na thermos. Nang mapadaan siya sa nagtitinda ng sinturis ay bumili siya one fourth. Mabait naman si Aling Pilar, parang ang nanay niya – . Pagkabili ng kamiseta’y sumulong nang papasimbahan si Sabel. Nagkukulay-kahel na ang kalawakang nakabalong sa ibabaw ng simbahan.

One thought on “amor m datinguinoo”

  1. Like the headline of a newspaper article, your ad headline should make you want to read more. It may be good practice to write your headline after you have filled out your personal ad.